Niels Bredal
(Omkr 1495-Omkr 1579)
Rasmus Nielsen Bredal
(Omkr 1523-1602)
Anders Rasmussen Bredal
(Omkr 1578-1630)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anna Nielsdatter Friis

2. Abigael Christensdatter

Anders Rasmussen Bredal

  • Født: Omkr 1578, Tyregod, Nørvang, Vejle
  • Ægteskab (1): Anna Nielsdatter Friis cirka 1599 i Norge
  • Ægteskab (2): Abigael Christensdatter omkring 1626
  • Død: 17 Februar 1630, Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg i en alder af ca. 52 år
Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Født, 1578, Vejle.
Anders Bredal siges at være født i Vindinge ved Vejle 1578. J.Bloch skriver dog, at han blev født >udi Weyle Købstad<, og dette sandsynliggøres ved, at han underskrev sig Anders Bredal Vedele, hvilket Bloch selv har set.

• Beskæftigelse: Sognepræst, 1597, Rudkøbing Sogn, Langelands Herred, Svendborg Amt.
Han blev Sognepræst i Rudkøbing 1597.

• Beskæftigelse: Provst, 1604, Nørre Herred.
Provst [i Nørre herred] 1604.

• Ægteskab, 1626.
Hans første Hustru var Anne Nielsdatter, der døde 1623, og det var kun med Betænkelighed, at han paany indtraadte i Ægteskab, antagelig i 1626, med Abigael Christiansdatter. J.Bloch mener dog, at hun hed Abigael Christensdatter, og han fortæller, at Anders Bredal d. 12. Maj 1626 raadførte sig med Biskoppen, før han tog den endelige Beslutning. Abigael overlevede Anders Bredal og giftede sig med hans Efterfølger Lauritz Jacobsen. J.Bloch meddeler desuden, at Mag. Alb. Thura i hist. litt. Danorum, p. 379, regner Anders Bredal som en af de danske Poeter, og at han i 1610 lod udgive en Ligprædiken over Fru Anne Rønnow, Hr. Erich Hardenbergs. Byfoged Friederichsen indsendte i 1720 en Skrivelse til Biskoppen, hvori han bl.a. gør Rede for de Epitafier, som paa dette Tidspunkt fandtes i Rudkøbing Kirke. Der var 8 ialt, og Friederichsen nævner dem alle samt meddeler, hvem de var ophængt over eller skænket af. Et af disse Epitafier var ophængt til Minde over Provst Anders Bredal. Friederichsen skriver herom: >Først eet over Sakristidøren, som sal. Dr. Erich Bredal, Biskop i Norge, haver ladet opsætte over sin salig Fader, sal. Hr. Anders Bredal, som var Sognepræst her udi Sognene og Provst udi Herredet, Anno 1633<. At Bredal efter sin Død fik sit Epitafium, er altsaa sikkert nok, og iflg. Friederichsens Redegørelse synes det ogsaa at have været det eneste Præste-Epitafium, som fandtes i 1720. Af de omtalte Epitafier er der endnu bevaret 2, som begge hænger paa Kirkens Sydvæg, og da det ene af disse, er ophængt til Minde om en Præst, er det nærliggende at slutte, at det er Provst Anders Bredals Epitafium, der her er bevaret [Epitafiet er gengivet fotografisk i bogen.

• Begravet, 1630, Kirkens Kor.
rimeligvis alle de foregaaende og efterfølgende Præster, der døde her før 1805, blev ogsaa han begravet i Kirkens Kor, og han fik over sig lagt en Ligsten, som desværre igen blev optaget i 1691. Kirkebogen meddeler herom, skrevet af Sognepræsten Niels Giødsøn: >Dette stod skrevet paa den Sten, som blev optaget udi Koret i Rudkiøbings Kirke, og Gud ved, det var meget mod min Vilje. Den blev optagen VI 7bris 1691. -o- Jeg veed, at min Fresere lefver hos Faderens høyre Haand oc troer han skal i sin Herlighed igienkomme beskiket Dommere af Gud ofver levende oc døde, oc saa skal jeg see hannem af mit Kiød. Joh. XIV: Matth. XXV: Act. XX. -o- Her ligger begraven hæderlig og vellærde Mand Her Anders Bredal Vedle, Provst og Sogneprest udi Rudkiøbing, som christeligen i Herren hensof Anno 1630 den 17. Febr. udi hans Alders 52 Aar og udi hans Embedis 32 Aar, disligeste hans kierre Hustrug erlig oc gudfrygtig Quinde Anne Niels Datter, som saligen i Herren døde 1623 den 6 Julij<


Billede

Anders blev gift med Anna Nielsdatter Friis, datter af Niels Henriksen Friis og Vibeke Christoffersdatter Gyldenstierne, cirka 1599 i Norge. (Anna Nielsdatter Friis blev født omkring 1578 i Hesselager, Gudme, Svendborg og døde den 6 Juli 1623 i Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg.)


Billede

Anders blev derefter gift med Abigael Christensdatter omkring 1626.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Oktober 2011 med Legacy 6.0 fra Millennia