pil pil pil
Niels Eriksen Gyldenstierne
(Før 1340-Omkr 1388)
Kirstine De Ager
(-Efter 1388)
Christiern Pedersen Vendelboe
(Omkr 1334-Før 1401)
Elline Nielsdatter Bugge
(Omkr 1334-Omkr 1406)
Knud Nielsen Gyldenstierne
(Omkr 1365-Før 1401)
Anne Christiansdatter Vendelboe
(Omkr 1370-)
Henrik Knudsen Gyldenstierne
(Omkr 1390-Før 1456)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Mogensdatter Munk

Henrik Knudsen Gyldenstierne

  • Født: Omkr 1390, Aagaard, Kettrup, Vester Han, Thisted
  • Ægteskab: Anne Mogensdatter Munk
  • Død: Før 28 Maj 1456
Billede

punkttegn  Forskningsnotater:

Danmarks Adels Aarbog 1926 :

Gamle Hr. Henrik Knudsen, gav 1397 med sin Frue Gods til St. Knuds Kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres Lejested, tilskødede 1401 Dronning Margrethe al sin Ret i Lunholm (Skagen) og saa megen Ret, han fik efter sin Fader i Galgebjerg, 1409 Ridder, 1411 ved Mødet i Kolding, beseglede 1416 Hr. Axel Andersens (Mule) Skifte med Steen Basse, 1417 Medlover for Kong Eriks Fredsslutning med Hertug Henrik og Greve Henrik, 1419 Lensmand i Thy, 1421 Amtmand i Flensborg, 1423-25 Kong Erik paa dennes Udenlandsrejse, Medlem af Rigsraadet, nævnes 1439 som Rigsraad, skrives 1440 til Restrup, fik 1443 Horsens By i Pant af Kong Christopher for 1000 rhinske Gylden, fik ved Mageskifte 1444 til Restrup af Kongen al Kronens Gods i Dagnæs (Halling H.), fik 1445 efter pavelig Befaling af Abbeden i Øm Kloster Bekræftelse som Patron til Sønderholm og Frejlev Kirker, da Privilegiet var tabt, skrives 1449-50 til Restrup, modtog 1451 Bygholm i Pant uafløst i sin og Hustrus Levetid, levede 1456, 9 Febr., men var død 28 Maj, da hans Enke af Kongen fik Bygholm Pantet forhøjet med 2000 Mk. Lybsk, for hvilke hun overlod Kongen Vejle Købstad med Møllen, som hendes Husbond havde i Pant af Kronen, og nu fik Bygholm og Horsens i Pant for. G. m. Anne Munk ("den Hovmodige") til Boller (Forældre: Rigsraad Hr. Mogens Munk til Holbækgaard og Kirsten Pedersdatter Thott), levede 1461, men var død 1462.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Solgt, 1397, Odense.
Gav 1397 med sin Frue Gods til St. Knuds Kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres Lejested.

• Beskæftigelse: Tilskødede al sin ret, 1401, Lunholm.
Tilskødede 1401 Dronning Margrethe al sin ret i Lunholm (Skagen) og så meget ret, han fik efter sin Fader i Galgebjerg.

• Beskæftigelse: Ridder, 1409.
1409 Ridder.

• Beskæftigelse: Ved møde, 1411, Kolding.
1411 ved mødet i Kolding.

• Beskæftigelse: Beseglede skifte, 1416.
Beseglede 1416 Hr. Axel Andersens (Mule) skifte med Steen Basse.

• Beskæftigelse: Medlover fredsslutning, 1417.
1417 medlover for Kong Eriks fredsslutning med Hertug Henrik og Greve Henrik.

• Beskæftigelse: Lensmand, 1419, Thy.
1419 Lensmand i Thy.

• Beskæftigelse: Amtmand, 1421, Flensborg.
1421 Amtmand i Flensborg.

• Beskæftigelse: Udenlandsrejse, 1423-1425.
Fulgte 1423 - 1425 Kong Erik på dennes udenlandsrejse, medlen af Rigsraadet.

• Beskæftigelse: Rigsraad, 1439.
Nævned 1439 som Rigsraad.

• Ejendom: Skrives til, 1440, Restrup.
Skrives 1440 til Rstrup.

• Pant, 1443, Horsens By.
Fik 1443 Horsens By i pant af Kong Christopher for 1000 rhinske Gylden.

• Beskæftigelse: Mageskifte til Restrup, 1444, Dagnæs.
Fik ved mageskifte 1444 til Restrup af Kongen al Kronens Gods i Dagnæs (Halling H.).

• Beskæftigelse: Patron, 1445, Øm Kloster.
Fik 1445 efter pavelig befaling af Abbeden i Øm Kloster bekræftelse som Patron til Sønderholm og Frejlev Kirker, da privilegiet var tabt.

• Ejendom, 1449-1450, Restrup.
Skrives 1449 - 50 til Restrup.

• Pant: Uafløst i sin og Hustrus levetid, 1451, Bygholm.
Modtog 1451 Bygholm i pant uafløst i sin og Hustrus levetid.
Levede 1456, 9 Febr., men var død 25 Maj, da hans enke af Kongen fik Bygholm pantet forhøjet med 2000 Mk. Lybsk, for hvilke hun overlod Kongen Vejle Købstad med Møllen, som hendes Husbond havde i pant af Kronen, og nu fik Bugholm og Horsens i pant for.


Billede

Henrik blev gift med Anne Mogensdatter Munk, datter af Mogens Pedersen Munk og Kirsten Pedersdatter Thott. (Anne Mogensdatter Munk blev født omkring 1400 i Boller og døde omkring 1462.)Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Oktober 2011 med Legacy 6.0 fra Millennia