pil pil pil
Erik Knudsen Gyldenstierne
(Omkr 1240-)
Anna Trefeld
(-)
Peder Lauridsen Saltensee
(Omkr 1261-)
Niels Eriksen Gyldenstierne
(Omkr 1275-Omkr 1325)
Edel Pedersdatter Saltensee
(Omkr 1280-)
Erik Nielsen Gyldenstierne
(Omkr 1300-Omkr 1378)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Cæcilie Pedersdatter Vendelboe

Erik Nielsen Gyldenstierne

  • Født: Omkr 1300, Aagaard, Kettrup, Vester Han, Thisted
  • Ægteskab: Cæcilie Pedersdatter Vendelboe
  • Død: Omkr 1378 i en alder af ca. 78 år
Billede

punkttegn  Forskningsnotater:

Danmarks Adels Aarbog 1926 :

Hr. Erik Nielsen beseglede 1328 til Vitterlighed med Broderen Jep Nielsen af Eskjær det paa Viborg Landsthing af Eskild Jensen (Udsøn) til Hr. Niels Brok udstedte Godsskøde og beseglede da begge med de Gyldenstiernes Vaaben; denne Erik Nielsen maa ikke sammenblandes med Erik Nielsen Marskalk, som 1340 ejede Gods i Horns Herred (Høgholt og Bjørnholt) og var en Banner, der angives at være falden 1345; forekommer deriomod 1341 i Kong Valdemars Forpligt af 6 Jan. og 16-17 Jan. til Vitterlighed sammen med sin Svigerfader Peder Vendelbo, var 1343 Medlover for Kong Valdemar ved det af denne udstedte Afstaaelsesbrev paa Skaane, Halland og Bleking samt 1344 Medlover for Forliget mellem Kongen og Greverne Henrik og Claus; afløste ved Erik Nielsen Banner som Marsk og betegnes i hvert Fald som saadan 1347 ved Arvedelingen efter Drosten Peder Vendelbo (marscalcus regis Daniæ), atter 1349 (til Vitterlighed) og endnu 1353 ved Forliget mellem Kong Valdemar og Greverne Henrik og Claus ved Vindinge Aa (her Bugghe, Marschalk Erik sin broder), men betegnes 1355 som fhv. Marskal, og Ridder (her første Gang), da han bevidner at have skødet til Kong Valdemar sin Gaard i Ø. Velling; havde da Han Herred og Næsbofjerding (de 5 Sogne af Han Herred Vest for Han Veile) til Len af Kongen, erhvervede en stor Del Gods i den Hensigt at lægge det under sin Gaard Aagaard, beseglede 1360 Recessen i Kalundborg, nærmest Bo Falk, 1361 (quondam marscalcus) og 1362 til Vitterlighed, skrives 1365 til Aagaard, da han besegler Kongens Forlig med de holstenske Grever, nævnes endnu 1378 som Ridder Erik Nielsen til Vitterlighed med Otte Snafs. Gift med Cæcilie, Datter af Drosten Hr. Peder Vendelbo.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Beseglede til vitterlighed, 1328, Viborg Landsthing.
Besegler 1328 til vitterlighed med broderen Jep Nielsen af Eskjær det på Viborg Landsting af Eskild Jensen (Udsøn) til Hr. Niels Brok udstedte Godsskøde og beseglede da begge med de Gyldenstiernes våben.

• Beskæftigelse: Forpligt, 1341.
Forekommer derimod 1341 i Kong Valdemars forpligt af 6 Jan. og 16-17 Jan. til vitterlighed sammen med sin svigerfader Peder Vendelbo.

• Medlover: Udstedte afståelsesbrev, 1343, Skaane, Halland og Bleking.
Var 1343 medlover for Kong Valdemar ved det af denne udstedte afståelsesbrev på Skaane, Halland og Bleking.

• Medlover: Forlige, 1344.
Samt 1344 medlover for forliget mellem Kongen og Greverne Henrik og Claus.

• Beskæftigelse: Marsk, 1347.
Afløste vel Erik Nielsen Banner som Marsk og betegnes i hvert fald som sådan 1347 ved arvedelingen efter Drosten Peder Vendelbo /mascalcus regis Daniæ).Atter 1349 og endnu 1353 ved forliget mellem Kong Valdemar og Greverne Henrik og Claus ved Vinninge Å (her Buggbe, Marschalk Erik sin Broder), men betegnes 1355 som fhv. Marskal, og Ridder (her første gang), da han bevidner at have skødet til Kong Valdemar sin Gård i Ø. Velling; havde da Han Herred og Næsbofjerding til Len af Kongen, erhvervede en stor del Gods i den hensigt at lægge det ind under sin gård Aagaard.

• Beskæftigelse: Beseglede recessen, 1360, Kalundborg.
Beseglede 1360 Recessen i Kalundborg, nærmest Bo Falk.
1361 og 1362 til vitterlighed.

• Ejendom: Ejer, 1365, Aagaard.
Skrives 1365 til Aagaard, da han besegler Kongens forlig med de holstenske Grever.

• Beskæftigelse: Ridder, 1378.
Nævnes endnu 1378 som Ridder Erik Nielsen til vitterlighed med Otte Snafs.


Billede

Erik blev gift med Cæcilie Pedersdatter Vendelboe, datter af Peder Vendelboe og Arine. (Cæcilie Pedersdatter Vendelboe blev født omkring 1315.)Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Oktober 2011 med Legacy 6.0 fra Millennia