pil
Niels Jonsen Bille
(Før 1316-Efter 1317)
Jon Nielsen Bille
(Omkr 1299-Efter 1370)
Christine Pedersdatter Lykke
(-)
Bent Jonsen Bille
(Omkr 1380-Omkr 1442)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Inger Torbernsdatter Galen

Bent Jonsen Bille

  • Født: Omkr 1380, Allinde
  • Ægteskab: Inger Torbernsdatter Galen
  • Død: Omkr 1442, Allinde, Brorup i en alder af ca. 62 år
Billede

punkttegn  Forskningsnotater:

Med sin hustru lod han sig indskrive i Vadstena Kloster hvorved, han opnåede at han og hans hustru kunne begravede, i Birgitte ordens dagt. Deres optagelsesbrev lyder således:

" Søster Benedikt, Abedisse,og broder Ulph, Generalkonfessor i Jomfru Marias og Birgittes Klostersamfud i Vadstena, sender den adelige og i Christo elskelige Mand Benedict Jonsen og hustru Inger Torbendatter af Lunde stift vor Hilsen og Ønsket om en stadig Forøgelse af de himmelske Velgerninger. Paa grund af den fromme Kjærlighed, I altid har vist Gud og vort Kloster, have vi gjerne optaget Eder, som vores Kjære Venner og særdeles Velgørere, i vort Broderskab, og indrømme Eder ved dette vort Brev en særlig og Broderlig del i alle vore goder - Messer, Virgilier, Faster, Velsignelser, Forbønner og alle de øvrige Velgjerninger, vort Kloster ved Frelserens usigelige Naade kan yde. Vi have tillige bestemt at naar I efter Himlens Vilje kaldes bort fra den jordiske Landflygtighed til det himmelske Fædreland, og naar den ene af Eders eller begges Død er os forkyndt, ville vi af særlig Gunst lade holde Den samme Gudstjeneste for Eder, som vi holde for vore Venner og Velgørere. Til Vidnesbyrd herom lader vi hænge vort Segl under dette Brev. Givet i Vadstena Anno 1424 S. Peders ad vincula Dag."

Danmarks Adels Aarbog 1890 :

Bent Jonsen Bille fik 1392 med sin Broder Peder Lykke tilskjødet en Gaard af deres Frænde Kanniken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig Lehnsmand paa Dragsholm Slot, skrev sig s. A. til Brorup (Slagelse H.), der også var et bispeligt Lehn, fik 1396 af sin Frues Mormoder Fru Gjertrud Grubbe Gods i Allindemagle (Ringsted H.) i Pant for Udlæg til Datterdatterens Brudeudstyr, fik 1398 af samme Fru Gjertrud Skjøde paa en stor Del Gods i Skippinge og Merløse Herreder, skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling Slot i Forlehning af sin Broder Bispen i Ribe, blev 1424 med sin Hustru optagen i Vadstens Kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 tilligemed sine tre Sønner med sin afgangne Svoger Hr. Jakob Billes tre Sønner disses mødrene Gods, skrev sig 1436 til Allinde og beseglede da til Vitterlighed med Niels Esbernsen Bille, levede endnu 1440, da han trættede med Claus Henriksen (Skade), men var død 1442; dels ved sit Giftermaal, dels ved Kjøb samlede han betydeligt Jordegods; g. m. Inger Torbernsdatter (Galen), der var død som Enke før 1456.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Solbjerg og Allinde.


Billede

Bent blev gift med Inger Torbernsdatter Galen, datter af Torbern Pedersen Galen og Christine Eriksdatter Skarsholm. (Inger Torbernsdatter Galen blev født omkring 1370 i Lyngbygaard, Skaane, Sverige og døde omkring 1456.)Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Oktober 2011 med Legacy 6.0 fra Millennia