Algestrup Skovvej 4

Matriklens historie

Matrikel nr. :

4b, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 14/6 2005

Det oprindelige nr. var Gaard nr. 5, som blev til det nye nr. 4, som igen blev udstykket til nr. 4a, 4b og 4c den 21/7 1854.

Matrikel nr. 4b er en sammenlægning af det gamle Matrikel nr. 4b og Matrikelnumrene 4c og 4d.

Den 8/12 1982 var Matrikel nr. 4b på 126.805 m2.

Den 20/8 1987 udgjorde Matrikel nr. 4b også Matrikel nr. 3a på 5.287 m2 (overgik den 2/12 1987 til Matriklen Algestrupgade 3, Matrikel nr. 3c på 26.740 m2 og Matrikel nr. 3h på 92.385 m2.

Den 21/9 1995 udgjorde den også Matrikel nr. 1d på 69.210 m2 (fra Matrikel nr. 1a), Matrikel nr. 1e på 16.025 m2 (fra Matrikel nr. 1a) og Matrikel nr. 3h på 300.024 m2 (forøget siden den 20/8 1987).

Den 16/11 1995 også Matrikel nr. 5p på 100.627 m2 (fra Matriklen Østre Sidevej 1).

Matrikel nr. 40c (11.173 m2 i Lillebrænde) er i.flg. OIS (Offentlige InformationsServer) også hørende til Matrikel nr. 4b, men hvornår den er kommet til, vides ikke i øjeblikket.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

650.858 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 1d Stuehus Opført 1850
21/9 1995 Dines Kappel Bebygget 110 m2
matr. nr. 1e Ydervægge Letbeton
21/9 1995 Dines Kappel Tag Fibercement
matr. nr. 3a
20/8 1987 Dines Kappel Kostald Opført 1850 / 1968
matr. nr. 3c Bebygget 210 m2
20/8 1987 Dines Kappel Ydervægge Letbeton
matr. nr. 3h Tag Fibercement
20/8 1987 Dines Kappel
matr. nr. 4b Lade Opført 1968
1850 Opført Bebygget 90 m2
- Rasmus Tønnesen Ydervægge Letbeton
28/8 1856 Hans Tønnesen Kok Tag Fibercement
1/2 1864 Hans Christensen
12/6 1866 Jørgen Pedersen Maskinhus Opført 1968
12/10 1869 Lars Olsen Bebygget 60 m2
3/7 1877 ? Sidsel Rasmusdatter Ydervægge Letbeton
29/4 1877 Bodil Kirstine Larsen Tag Fibercement
28/1 1886 Lars Jørgen Andersen
21/6 1890 Anders Peder Bonde Kostald Opført 1968
28/1 1927 Poul Johannes Bonde Bebygget 60 m2
1969 Om- eller tilbygning Ydervægge Letbeton
-1971 Gunnar Kappel Tag Fibercement
19/10 1971 Dines Kappel
? Christian Dyrløv Kappel Kostald Opført 1978
matr. nr. 4d Bebygget 481 m2
-3/4 1870 Lars Pedersen Hare Ydervægge Betonelementer
-4/4 1872 Lars Olsen Tag Fibercement
4/4 1872- Bodil Kirstine Larsen
-1890- Anders Peder Bonde Lade Opført 1978 / 1979
-1921- Georg Laurits Larsen Bebygget 484 m2
28/1 1927 Poul Johannes Bonde Ydervægge Andet materiale
1969 Om- eller tilbygning Tag Fibercement
-1971 Gunnar Kappel
19/10 1971 Dines Kappel Foderlade Opført 1982
matr. nr. 5p Bebygget 665 m2
7/6 1995 Dines Kappel Ydervægge Andet materiale
Tag Fibercement
p
Halmlade Opført 1988 / 1989
Bebygget 1033 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement
p
Maskinhus Opført 1997
Bebygget 90 m2
Ydervægge Metalplader
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Folio 153
1. Eiendom 1
Folio 180
1. Eiendom 1
Folio 281
1. Eiendom 1

Folio 153
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 4a
6. Adkomst 6
7. Adkomst 5
Folio 165
1. Adkomst 1
2. Adkomst 1a
3. Adkomst 2
4. Adkomst 3
5. Adkomst 4
6. Adkomst 5
Folio 180
1. Adkomst 6a
2. Adkomst 6b
3. Adkomst 7
4. Adkomst 8
Folio 281
1. Adkomst 1

Folio 153
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
10. Hæftelse 10
11. Hæftelse 11
12. Hæftelse 12
13. Hæftelse 13
14. Hæftelse 14
15. Hæftelse 15
16. Hæftelse 16
Folio 165
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
10. Hæftelse 10
11. Hæftelse 11
12. Hæftelse 12
13. Hæftelse 13
14. Hæftelse 14
15. Hæftelse 11
16. Hæftelse 12
17. Hæftelse 13
18. Hæftelse 13
19. Hæftelse 3
20. Hæftelse 4
Folio 180
1. Hæftelse 5
2. Hæftelse 6
3. Hæftelse 4
4. Hæftelse 5
5. Hæftelse 6
6. Hæftelse 7
7. Hæftelse 8
8. Hæftelse 9
9. Hæftelse 10
10. Hæftelse 11
11. Hæftelse 12
12. Hæftelse 13
13. Hæftelse 14
14. Hæftelse 15
15. Hæftelse 16
16. Hæftelse 17
17. Hæftelse 18
18. Hæftelse 19
19. Hæftelse 20
20. Hæftelse 21
21. Hæftelse 22
22. Hæftelse 23
23. Hæftelse 24
Folio 281
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?
5. Hæftelse ?
6. Hæftelse ?
7. Hæftelse ?
8. Hæftelse ?
9. Hæftelse ?
10. Hæftelse ?
11. Hæftelse ?
12. Hæftelse ?
13. Hæftelse ?
14. Hæftelse ?
15. Hæftelse ?
16. Hæftelse ?
17. Hæftelse ?
18. Hæftelse ?
19. Hæftelse ?
20. Hæftelse ?