Matrikel nr. 16g

Matriklens historie

Matrikel nr. :

16g, Maglebrænde.

Sammenlagt med Matriklen 8d mellem 1906 og 1911.

Grundareal :

? m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Ejere
Gaard nr. 4
-?- Hans Clausen
20/6 1684 Thiis Christensen
1/3 1699 Rasmus Olsen Tryne
4/4 1707 Laurids Jensen
-?- ?
-?- Rasmus Jeppesen
24/3 1724 Hemming Rasmussen
15/7 1752 Peder Hansen
13/4 1766 Niels Hansen Væver
? Niels Hansen Væver
14/12 1802 Karen Hansdatter
12/10 1810 Peder Mortensen
? Matrikel tildeles
Matr. nr. 8a
-1827 Gård revet ned
13/3 1838 Henrik Rasmussen Stæhr
16/7 1871 Rasmus Peter Henriksen Stæhr
1/5 1883 Ane Stine Clausdatter
10/8 1887 Matrikel deles
matr. nr. 16g
19/6 1891 Christian Andersen
19/6 1891 Christian Christensen
1892 Auktion
7/4 1894 Auktionsretten
7/4 1894 Hans Jørgen Jensen
23/7 1901 Karen Sofie Mortensdatter
15/6 1906 Laurids Otto Hansen
17/2 1907 Hans Christian Jensen Løjmand
26/6 1913 Carl Peter Hansen
9/10 1922 Alfred Bernhard Petersen
28/10 1939 Niels Peder AndersenRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 31
1. Eiendom
2. Eiendom a
3. Eiendom b
4. Eiendom c
5. Eiendom
Folio 195
1. Eiendom 1
Folio 275
1. Eiendom 1

Folio 31
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
Folio 195
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
8. Adkomst 8
9. Adkomst 9
10. Adkomst 10
Folio 275
1. Adkomst 1

Folio 31
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
10. Hæftelse 2
11. Hæftelse 3
12. Hæftelse 4
13. Hæftelse 5
14. Hæftelse 6
15. Hæftelse 7
16. Hæftelse 8
17. Hæftelse 9
18. Hæftelse 10
Folio 195
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 2
4. Hæftelse 3
5. Hæftelse 2
6. Hæftelse 3
7. Hæftelse 4
8. Hæftelse 3
9. Hæftelse 4
10. Hæftelse 5
11. Hæftelse 6
12. Hæftelse 7
13. Hæftelse 8
14. Hæftelse 9
15. Hæftelse 10
16. Hæftelse 11
17. Hæftelse 12
18. Hæftelse 13
19. Hæftelse 14
Folio 275
1. Hæftelse A