Stangerupvej 14

Matriklens historie

Matrikel nr. :

5d, Stangerup, Maglebrænde, ændringsdato 3/7 1953.

Ejendom (nr. 24204) :

Mere

Grundareal :

2.069 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 5d Parcelhus Opført 1877
1877 Opført Bebygget 100 m2
-?- Christian Hansen Ydervægge Mursten
25/8 1899 Kirsten Pedersen Tag Fibercement
-1916- Rasmus Rasmussen
-1921- Lars Mortensen Udhus Opført ?
-1940- Maren Sofie Larsen Bebygget 55 m2
-1947 Karen Petersen Ydervægge Mursten
21/3 1947 Axel Brasen Tag Fibercement
28/9 1955 Osvald Petersen
1970 Om- eller tilbygning
15/6 1990 Jesper Valentin Madsen
22/11 1995 Hanne og Alex Bjarne Madsen
3/4 2008 Bjørn og Kirsten Twile Thyregod LorentzenRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?