Fjendstrupvej 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

4g, Maglebrænde, ændringsdato 7/7 1994.

Før 1945 var Matriklen opdelt i 2 Matrikler : 4g og 4o

Før 9/10-1969 var arealet 670 m2, heraf vej 32 m2

Ejendom (nr. 23110) :

Mere

Grundareal :

625 m2, heraf vej 22 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.Fældning af den store Bøg, på det sydøstlige hjørne af grunden.