Matrikel nr. 12

Matriklens historie

Matrikel nr. :

12, Fjendstrup, Maglebrænde, ændringsdato 15/11 2001.

Ubebygget landbrugslod.

Lagt ind under Matriklen Liselundvej 5.

Grundareal :

67.692 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Ejere
matr. nr. 12
? Ole Christiansen
4/5 1914 BrandRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 273a
1. Eiendommen 1

Folio 273a
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2