Østerbro 3

Matriklens historie

Matrikel nr. :

9n, Maglebrænde, ændringsdato 23/2 1978.

Ejendom (nr. 23143) :

Mere

Grundareal :

1.325 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 9n Parcelhus Opført 1950
1950 Opført Bebygget 90 m2
-30/8 1977 Ib Villy Nielsen Ydervægge Mursten
30/8 1977 Birgit Irene og Palle Larsen Tærsker Tag Fibercement
10/9 2020 Martin Grøndahl Hansen
Udhus Opført ?
Bebygget 25 m2
Ydervægge Mursten
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?