Brandtaxationsprotokol

1814

Du kan klikke på de efterfølgende navne, som ejede de enkelte ejendomme dette år.

Freuchen

Liselund

Blev foretaget Omtaxation paa Hr: Freuchens Gaard Liselund kaldet udflyttet af Fiendstrup Bye, Maglebrænde Sogn, efter at denne Gaard er bleven forandret saaledes, at:

5 November 1814 i Fjendstrup
Hvad er forsikret ? Sum/ længde Forsik-ringssum
a/ Stuehuuset som ligger i S: og N: bestaaer af 16 Fag, 11½ al: breed, indrettet til 2 Stuer, 2 Kamre, Kiøkken, Bryggers, Spisekammer, Malkestue og Sulekammer, i de 2 Stuer er Brædegulv og i 10 Fag i alt Vindellofter, i de øvrige 6 Fag er Brædeloft samt i de andre Værelser Steengulv; Bygningen er Eegebindingsværk, muuret med brændte Steen, med Straaetag, a Faget 50rd er 800rbd a 160 prC 1280
b/ Søndre Længde er en nye Grundmuret Bygning paa 18 Fag, 22 al: breed, opmuret med Tykke Flensborger, steen, tækket med Straae, indrettet til LAde og Loe heelt igiennem, a Faget 70rd er 1260rd a 160 prC 2020
c/ Nordre Længde 18 Fag, 12 al: breed, indrettet til Hæste og Koestald, Eegebindingsværk, muuret med brændte Steen, samt tækket med Straae, a Faget 40rd er 720 rbd a 160 prC 1150
d/ Væstre Længde i Baggaarden, 13 Fag 9½ al: bred, til Vognremisse, Stald, Karlekammer, Brændehuus og Stier, af samme Bygning som sidste, a Faget 30rd er 390rd a 160 prC 630
e/ Østen i Baggaarden 4 Fag, 8 al: bredt, indrettet til Svinestie, Hønsestie og Locum, Eegebindingsværk og Straaetag ganske nyt, a Faget 20rd er 80rd a 160 prC 130 5210

for hvilken Summa, Gaarden bleven forsikkret, og den gamle forsikkrings Summa udslettet.

Saaledes passeret bekræftes med hænders Underskrift.

Keis. Datum et Supra. R: From I Henningsen