Brandtaxationsprotokol

1865

Du kan klikke på de efterfølgende navne, som ejede de enkelte ejendomme dette år.

Maglebrænde Sogns beboere
Navn matr. nr. Navn matr. nr.
Hemming Jensen Bødker Ma. 4b Jens Christoffersen Al. 7
Ferdinand Deichmann Al. 5 Rasmus Hansen Al. 5
Jens Hemmingsen Al. 14c Christen Rasmussen Hermansen St. 2
Christen Rasmussen Hermansen, 5 St. ? Christen Rasmussen Hermansen, 12 St. ?
Niels Peder Larsen Al. 7 Niels Nielsen Ma. 4b
David Olsen Al. 14c Rasmus Palle Ma. 4b
Niels Pedersen Al. 5 Sognets Huus St. 8

Al. = Algestrup Ejerlav
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav

Fors. No. 18, Maglebrænde, Huus i Byen, Matr. No. 4b (Nykøbingvej 86), Huuseier Rasmus Palle nu Niels Nielsen nu Hemming Jensen Bødker

1/4 1865 i Maglebrænde
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
Beboelseshuus 725 M o B m Str.

Afstand til nærmeste nabo er 51 Alen

Også forsikret i Intet Årstal, 1861 og 1875.

Fors. No. 72, Stangerup, Udflyttet, Matr. No. 2 (Stangerupvej 3), Christen Rasmussen Hermansen

2 April 1865 i Stangerup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Vestre Længde 1800 Gm m Tglt
b Nordre do 550 Gm m Str
c Søndre do 550 M. B m Str
2 April 1865 i Stangerup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 2340 Gm m Tgt
b Nordre Længde 660 Gm m Str
c Østre do 1440 M B m Str
d Søndre do 550 do
3 April 1865 i Stangerup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 3600 Gm. m. Tgt
b Nordre Længde 1100 Gm m Strt
c Østre Længde 2600 M o Bdv m Str.
d Søndre Længde 940 do

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen

Fors. No. 81, Stangerup, Huus i Byen, Matr. No. 8 (Stangerupvej 4), Sognets

3 April 1865 i Stangerup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
Huus 300 M o Bdv. m. Str.

Afstand til nærmeste nabo er 52 Alen.

Også forsikret i Intet Årstal og 1866.

Fors. No. 85, Alkestrup, Gaard udflyttet, Matr. No. 5 (5), Gaardeier Ferdinand Deichmann

3 April 1865 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Søndre Længde 720 M o Bdv. m. Str.
b Vestre do 455 Kl. v. m. Str.
c Nordre do 200 M o Bdv. m. Str.
d Østre do 420 Kl. v. Bdv m. Str.
a Stuehuus 675 M. B. Str.
c Nordre Længde 495

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen.

Også forsikret i Intet Årstal.

Fors. No. 95 og 96, Alkestrup, Huus udflyttet, Matr. No. 7 (7), Huuseier Jens Christoffersen nu Niels Peder Larsen

4 April 1865 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Beboelse 545 Bdv. m. Str.
b Østre Længde 240

Også forsikret i Intet Årstal, 1859 og 1863.

Fors. No. 97, Alkestrup, Parcelsted udflyttet, Matr. No. 5 (5), Parcellist Niels Pedersen nu Rasmus Hansen

4 April 1865 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Østre Længde 760 M. o Bdv. m. Str.
b Søndre do 605
c Nordre do 405

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen

Også forsikret i Intet Årstal.

Fors. No. 119, Maglebrænde, I byen, Matr. No. 14c (Østerbro 15), Skrædder Jens Hemmingsen nu Smed David Olsen

3 April 1865 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Beboelse 230 M o B m Str

Afstand til nærmeste nabo er 0 Alen

Også forsikret i 1866.

Bygningerne ere opført uden for Brandtomten paa Lodden MNo 2 ifølge Justitsministeriets Skrivelse af 14 Decber 1864 og 5 Juli 1865, efter hvilken sidste Skrivelse det er tilladt at Erstatningen for Jens Simonsens Gaard anvendes sammen med Erstatningen for Chr. Hermansens Gaard. Til de nye Byrninger er anvendt af materialer som rettedes efter den brændte Gaard for omtrent 350 Rdlr.

Gaarden er beliggende over 100 Alen fra nærmester Nabo og er forsvarlig indrettet mod Brandfare.

Saaledes have vi foretaget denne forretning efter vores Samvittighed og bedste Skjøn.

Datum et Supra.

Morten Bonde Laurs Johnsen Leire

Imod forretningen havde vi intet at erindre.

Blangstrup Christen Hermansen

Aar 1865 den 6 August om Middagen KL 12 mødte Branddirecteur Blangstrup paa Stangerup Byes Mark, for at overvære en Taxationsforretning, som af Sognetaxationsmændene Morten Bonde af Lillebrænde og Lars Johnsen af Maglebrænde agtes foretaget over de nye Bygninger, som af Christen Rasmussen Hermansen er opført istedetfor de den 31 August s. A. nedbrændte Bygninger.

Forretningen foretages deels for at godtgiøre af Branderstatningen er anordningsmæssigt anvendt og deels til Indtegning i Landbygningers almindelige Brandforsikring.

Bygningerne bestaar af

6 August 1865 i Stangerup
Hvad er forsikret ? Forsikringssum
a Stuehuset af Grundmuur med Tegltag, 18 Fag, 44 Al langt, 15 Al dybt, 4½ Al høit, 1½ Steens Muur med Fyrre Skillerum. Til dette Huus er medgaaet :
   40,000 Stk Mursteen a 11rd 440 Rdlr
   10,000 Stk Leersteen a 3rd 30
   6500 Tagsteen a 30rd 195
   Grundsteen til Grund og Kjælder 160
   Trappesteen 16
   22 Fag Vinduer a 6rd 132
   6 Fag smaae a 3rd 18
   3 dobbelte døre og 1 Glasdør 54
   14 Fyldningsdøre 140
   14 glatte do 70
   19 kobbel Sparrer med Hanebjælke 85
   19 Bjælker 95
   4 Jernvinduer 14
   1020 Al indvendigt Tømmer 170
   90 Tylt brædder 375
   30 Tylt do 75
   Lægter 70
   1 Trappe til Ølkjælderen 7
   1 do til Pigekammeret 2
   2 do til Loftet 40
   10 Stk Ventiler af Jern 15
   3 Jerndøre af 30 Rdl 9
   50 Td kalk 110
   Gruus 50
   2 Fag Træ do 10
   6 Tylt Brædder til beklædning 30
   480 Al Eege og Fyrretømmer 87
   Muurarbeidsløn 480
   Tømmer do 220
   Kjørsel 300
   Søm, Spir og Ankre 100
   Cement 28
   1 indemuret Kobberkedel 30
   1 Jernpost med brønddæk 20
   1 ?? 50
   Er 3600 Rdlr
b. Nordre længde 11 Fag, langt 28½ Alen, dybt 14 Al, ??1, Grundmuur, 1 Steens Muur, indrettet til Hæstestald, m.m. dertil er medgaaet :
   23000 Muursteen a 10rd 230 Rd
   Grundsteen 35
   Krybber og Hække 50
   17 Tylt brædder til Loft 85
   4 dobbelte Porte 28
   3 Fag Vinduer 15
   7 Fag Jern do 35
   2 Lemme og 1 Qvist 3
   5 enkelte døre 15
   13 kobbel Spærrer 52
   13 Bjælker 40
   12 Tylt lægter 30
   32 Traver Langhalm 80
   Vidier, Tækkekjæppe og Arbeidsløn 16
   Muurarbeidsløn 110
   Tømmer do 60
   Kjørsel 90
   Søm, Spiir og Ankre 20
   Gruus og Kalk 19
   er 1100
c. Østre længde, 24 Fag, langt 61 Al, dybt 19½ Al, høit 4½ Al, Muur og Bindingsværk med Straatag, Egetømmer XXXXX, Fyrretømmer XXXXX indrettet til Lade og Kostald.
dertil er medgaaet :
   14000 stk brændte Steen a 11rd 154 Rdl
   2000 stk leer do a 3rd 6
   10 Bjælker 70
   Grunden 300
   1300 Alen Fyrretømmer 240
   640 Alen Ege do 240
   5 glatter døre a 3rd 15
   3 dobbelte Porte med hængsler og beslag 60
   2 do 14
   6 Tylt Brædder til beklædning 30
   25 Kobbel Spærrer 125
   Lægter 70
   Søm, XXXXX beslag m.v. 30
   116 Traver Langhalm 290
   Vidier, Tækkekjæppe og Tækkeløn 70
   Murerarbeidsløn 70
   Tømmer do 215
   DalXXX 50
   Gruus og Leer 30
   2 Fag Vindues XXXXX 22
   3 Fag Jernvinduer 12
   2 Fag Træ do 10
   2 runde do 5
   XXXXX Kostald 71
   Kjørsel 400
   er 2600
d. Søndre længde, 11 Fag, langt 28½ Al, dybt 14 Al, høit 3 3/4 Al, Eeg Under og Fyrre Overtømmer, undtagen venstre Gavl der er Grundmuur, Straatag, indrettet til Lade, Vognremis m v..
til denne Bygning er medgaaet :
   13000 Muursteen a 10 Rdl 130rd
   3000 raae do a 3 rd 9
   Grunden 50
   250 Al Egetræ 134
   626 Al Fyrretræ, til Sparrer, Bjælke og indv. Tømmer 123
   10 Tylt brædder 66
   3 Fag Vinduer 15
   1 Jernvindue 7
   Porte og døre 34
   Loftstrappe 8
   Lægte 30
   32 Traver langhalm 80
   Vidier, Tækkekjæppe og Arbeidsløn 16
   Kalk og Gruus 24
   Søm, Spær og Ankre 20
   Tømmerarbeidsløn 84
   Muur do 30
   Kjørsel 80
   er 940
   Summa 8240 Rdlr


Bygningerne ere opført uden for Brandtomten paa Lodden MNo 2 ifølge Justitsministeriets Skrivelse af 14 Decber 1864 og 5 Juli 1865, efter hvilken sidste Skrivelse det er tilladt at Erstatningen for Jens Simonsens Gaard anvendes sammen med Erstatningen for Chr. Hermansens Gaard. Til de nye Byrninger er anvendt af materialer som rettedes efter den brændte Gaard for omtrent 350 Rdlr.

Gaarden er beliggende over 100 Alen fra nærmester Nabo og er forsvarlig indrettet mod Brandfare.

Saaledes have vi foretaget denne forretning efter vores Samvittighed og bedste Skjøn.

Datum et Supra.

Morten Bonde Laurs Johnsen Leire

Imod forretningen havde vi intet at erindre.

Blangstrup Christen Hermansen

XXXXX = hjælp ønskes : ArkivalierOnline, Brandforsikringer, Landdistrikter ca. 1800-1872, Maribo, Falsters Nørre og Sønder, Brandtaxationsprotokol F, opslag 173

Aar 1865 den 6 August om Eftermiddagen Kl 5 mødte Branddirecteur Blangstrup i Stangerup By for at overvære en Taxationsforretning som af Sognetaxationsmændene Morten Bonde af Lillebrænde og Lars Johnsen af Maglebrænde foretaget over Huus som af Sognet var opført istedetfor det den 31 August s. A. afbrændte huus.

Forretningen foretages deels for at godtgjøre at Branderstatningen er anordningsmæssigt opført anvendt, og deels til Indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

6 August 1865 i Stangerup
Hvad er forsikret ? Forsikringssum
Til bygningen er anvendt :
   3000 stk brændte Muursteen a 11rd 33 Rdlr
   3000 stk raae do a 3 Rdlr 9 -
   Grundens ansættes til 20 -
   385 Al Fyrretømmer 65 -
   6½ Tylt brædder 35 -
   Lægter og Sparrer 30 -
   15 Traver Langhalm 30 -
   Arbeidsløn, Vidier og Tækkekjæppe 10 -
   Murer og Tømmerarbeidsløn 38 -
   Kjørsel 30 -
Ere 300 Rdlr

Bygningerne ere opført af nye og gode Materialer men endnu under Arbeide. Af det saa brændte reddet er Intet anvendt.

Bygningen er opført 15 Alen udenfor Brandtomten, i en Afstand af 54 Alen fra nærmeste Nabobygning, Anders Pedersens Huus.

Saaledes haar vi foretaget denne forretning efter Samvittighed og bedste Skjøn.

Lars Johnsen Leire Morten Bonde

Mod forretninger har vi intet at erindre. Blangstrup.