Brandtaxationsprotokol

1867

Du kan klikke på de efterfølgende navne, som ejede de enkelte ejendomme dette år.

Maglebrænde Sogns beboere
Navn matr. nr. Navn matr. nr.
Hans Hansen Ma. 24 Henning Jensen Ma. 24
Peder Hansen Kok St. 5b Lars Pedersen Ma. 14b
Morten Olsen Skrikke Al. 1a Rasmus Væver Ma. 24

Al. = Algestrup Ejerlav
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav

Fors. No. 15, Maglebrænde, Parcelsted udflyttet, Matr. No. 14b (Nykøbingvej 105), Parcellist Lars Pedersen

3/4 1867 i Maglebrænde
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 685 M o B m Str.
b Østre Længde 270
c Nordre do 405

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen

Også forsikret i Intet Årstal.

Fors. No. 23, Maglebrænde, Huus i Byen, Matr. No. 24 (24), Huuseier Rasmus Væver nu Henning Jensen nu Smed Hans Hansen

3/4 1867 i Maglebrænde
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Beboelse 250 M o B m Str.
b Vestre Længde 150

Afstand til nærmeste nabo er 0 Alen

Også forsikret i Intet Årstal og 1860.

Fors. No. 88, Alkestrup, Gaard i Byen, Matr. No. 1a (1a), Gaardeier Morten Olsen Skrikke

3/4 1867 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 1495 M o B m Str.
b Nordre Længde 840

Afstand til nærmeste nabo er 2 Alen

3/4 1867 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 1040 M B m Str.
b Nordre Huus 345
c Vesten for 180

Afstand til nærmeste nabo er 2 Alen

Også forsikret i Uden Årstal og 1860.

Fors. No. 123, Stangerup, Huus i Byen, Matr. No. 5b (Stangerupvej 8), Peder Hansen Kok

3/4 1867 i Stangerup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
Beboelse 660 M o B m Str.

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen

Også forsikret i 1861, 1864 og 1875.