Brandtaxationsprotokol

1868

Du kan klikke på de efterfølgende navne, som ejede de enkelte ejendomme dette år.

Maglebrænde Sogns beboere
Navn matr. nr. Navn matr. nr.
Anders Rasmussen Stang Al. 8 Morten Andersen Al. 8

Al. = Algestrup Ejerlav
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav

Fors. No. 93, Alkestrup, Huus i Byen, Matr. No. 8 (8), Huuseier Anders Rasmussen Stang nu Morten Andersen

4/4 1864 i Alkestrup
Litr. Hvad er forsikret ? Forsikringssum Bygningsmaade Afstand fra hverandre
a Stuehuus 440 M B Str.
b Materialhuus 30

Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen

Også forsikret i Intet Årstal.