John Henrik Christensen Møller

Erindringer

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Født 29 Marts 1875 i Maglebrænde af Niels Christensen Møller og Maren Kirstine Kristensen.

Døbt 12 Juni 1875 i Maglebrænde Kirke.

Ejede 1908 Soshojvej 2 i Maglebrænde

Gift 12 November 1909 i Aastrup Kirke med Karen Kirstine Rasmussen

Optagelse af Bivej 27 November 1929

Bøde 21 September 1932

Ejede 28 December 1934 Nykøbingvej 117 i Maglebrænde

Ejede Matrikel nr. 37k i Maglebrænde

Ejede 22 Juni 1949 Soshøjvej 1 i Maglebrænde

Skøde 17 December 1953Nykøbingvej 115 i Maglebrænde

Død 13 April 1963 i ?.

Begravet på Maglebrænde Kirkegård

Hustru :

Karen Kirstine Rasmussen
Født 10 August 1876 i Lundby, Brarup
Død 10 Maj 1953 i Maglebrænde
Bekendtgørelse 13 Maj 1953

Søskende :Anders Christen Peter Christensen
Født 11 Januar 1869 i Maglebrænde
Kirsten Marie Christensen
Født 4 Marts 1870 i Maglebrænde
Niels Carl Christensen
Født 26 Marts 1871 i Maglebrænde
Ugift
Død 28 Juni 1941 på Stubbekøbing Sygehus
Dødsattest
Hans Frederik Christensen
Født 29 Marts 1875 i Maglebrænde
Gift med Anna Bolette Pedersdatter

Arealet udgør : 48 Tdr. Ld., deraf Ager 46, Eng 1, Have og Gaardsplads 1.

Dyr : 15 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 5 Hester, 1 Plag, 1 Faar og Fedesvin.

Bygningerne er af Bindingsværk med Straatage, medens Svinestalden fra 1906 er Grundmuret.