Ole Hansen

Erindringer

Brandtaxation på ejendommen Nykøbingvej 111 i 1873 og 1875

Ejede Matrikel nr. 4k i Maglebrænde