Maglebrænde Fattigvæsen

Forhandlings- og regnskabsprotokol.

1723 - 1844Indtil 1840 var der ikke nogen fattiggårde, kun fattighuse, i Danmark.
I disse huse boede der først og fremmest mennesker der var bragt i en sådan situation, at de ikke kunne klare sig selv. Det var først og fremmest tiltagende alder og svagelighed, men andre var der på grund af sygdom eller en indtruffet ulykke.
Desuden var der gruppen af ulykkelige, som fra fødslen var handicappet enten på grund af legemlige eller psykiske problemer.
En meget udsat gruppe var de mange fader- og moderløse børn.

Den almindeligste form for fattigforsørgelse på landet i det 18. århundrede var omgangsforsørgelse eller -bespisning, hos en lokal gårdmand. Det vil sige, at de fattige efter tur boede og spiste hos forskellig familier i landsbyen, der til gengæld fik udført lidt arbejde.
Man kunne også få uddelt naturalier, som den trængende selv måtte tilberede. Det kunne være mel, malt, ærter, gryn, sul og uld og - i sjældne tilfælde - et mindre pengebeløb.
Der var også den mulighed at, personer som påtog sig at huse og forsørge de fattige, fik udbetalt penge.
Her i sognet blev de fattige opdelt i tre klasser, som var :
1 Classe fik kost hver dag.
2 Classe fik kost i et færre antal dage.
3 Classe fik kun pengehjælp.
Denne hjælp blev som regel kun uddelt én gang om året, som regel ved juletid.

Ved at klikke på de enkelte årstal, kan du se hvilken hjælp der blev givet det pågældende år.

1722 1723

1732

1747

1750 1751 1756 1757 1758 1759

1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769

1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777

1781 1782 1783 1784 1785 1787 1788

1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1799

1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819

1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829

1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839

1840 1841 1842 1843 1844