Nykøbingvej 111

Auktion 1871

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Auctions=Plakat.

Efter Begjæring af Procurator Blæsberg paa en Udlægshavers Vegne bliver den Niels Larsen tilhørende Eiendom i Maglebrænde By og Sogn, Huset Matr.=Nr. 31, af Hartkorn 1 Fkr., uden særskilt Gammelskat, og Huuslodden Matr.=Nr. 4 k, af Hartkorn 1 Skpe. ¾ Alb., Gammelskat 1 Rd: 24 s, stillet til Salg ved 3 offentlige Auktioner, der afholdes
Tirsdagen den 15de August dette Aar, Formiddag Kl. 11,
Tirsdagen den 29de August dette Aar, Formiddag Kl. 11, og
Tirsdagen den 12te September dette Aar, Eftermiddag Kl. 3.
De to første Auktioner afholdes paa Stubbekjøbing Herreds Thingsted paa Raadhuset i Stubbekjøbing, den tredie paa den til Salg stillede Eiendom.
Hvilket herved bekjendtgjøres, tillige til Efterretning for Panthaverne og andre Vedkommende i henhold til Pl. 22de April 1817, med Tilføiende, at Auktionskonditionerne og andre Salget vedrørende Dokumenter ville være til Eftersyn hos Procurator Blæsberg i Nykjøbing paa Falster.
Stubbekjøbing Herreds Kontoir. den 20de Juli 1871.
Hastrup,
kst.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2099e7f5-0146-45b3-aabe-a1bfa1a006b8/query/maglebr%C3%A6ndeAf de af mig rekvirerede Auktioner over Niels Larsens Eiendom Matr. Nr. 31 og Matr. Nr. 4 k i Maglebrænde, ere tilbagekaldte, bekjendtgjøres herved.
Nykjøbing p. F., den 12te August 1871.
Blæsberg.