Nykøbingvej 111

Nedbrændt 1913

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.Ildebrand.
I et mindre Hus, tilhørende Knud Lollike, Maglebrænde, opstod i Morges ved 9-Tiden Ild, og Huset nedbrændte fuldstændig. Bygningen var assureret for 1920 Kr. Hvorledes Ilden, der stammede fra et Brændehus, er opstaaet, er endnu ikke oplyst.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A640df6d1-4801-430e-8dcf-c4492f237f4c/query/maglebr%C3%A6nde


Ildebrand.
I Formiddags ved 9. Tiden opstod der Ildløs i Maglebrænde i et gammelt Hus, der beboedes af Hmd. Kr. Lollike. I Løbet af kort Tid var det hele nedbræntt, men det lykkedes dog at redde det meste af Indboet.
Ilden opstod i et lille Brændehus ved Gavlen af Beboelseshuset, men hvorledes, ved man ikke endnu. Det var indlagt elektrisk Lys, men da der ingen Ledninger findes gennem Brændehuset, er det naturligvis udelukket, at Ilden skulde være opstaaet ved Kortslutning.
Huset er assureret for 1920 Kr. i den alm. Brandforsikring for Landbygninger.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A19618e53-f421-4788-8e23-0da6d8d5f0b1/query/maglebr%C3%A6nde


Branden i Maglebrænde.
Af Forhørene i Anledning af Ildebranden hos Hmd. K. Lollike i Gaar synes det at fremgaa, at det er Gnister fra Nabohusets Skorsten, der har fænget i Taget paa det omtalte Brændehus, hvor Ilden opstod.