Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


97.

Aflæst 11/10-66.

Stempel 16 s

Panteobligation!

Underskrevne Hd: Rasmus Pedersen af Maglebrænde tilstaaer herved at have modtaget til Laans af Parcellist Johan Pedersen i Eskildstrup, den Sum 1000 Rd:, skriver Eet Hundrede Rd: Rm:, som tilbagebetales 11 Juni Termin d: A:. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital og mulige Omkostniniger, pantsætter jeg herved med 1' Prioritet det mig efter Skjøde 17' Januar 1962 tinglæst d: 21 s: M: tilhørende Huus Matr: No: 26a i Maglebrænde By og Sogn af Hartk: 2 Ab: og Glskat 14 s saaledes og med de samme Rettigheder hvormed jeg efter bemeldte Adkomstdocument eier det. Eieren af Huset Matr: No: 25b i Maglebrænde er forbeholdt Adgang til en Brønd paa Grunden til Huset oprindeligt Matr: No: 26. I Tilfælde af Søgsmaal underkaster jeg mig den ved fr 25 Januar 1828 hjemle-

Læst d: 9' Januar 1866.

de hurtige RetsforfølgningTil Bekræftelse ved min vidnefaste Underskrift.

Maglebrænde pt: Nykjøbing d: 5 Januar 1866.
Rasmus Pedersen.

Til Vitterlighed
Müller. Bercher Petersen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9' Januar 1866.

Oxenbøll.