Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


25.

Paategniing paa Obligation fra Gd: Peder Pedersen i Maglebrænde til Mølleeier B: T: Rheinlænder ibd: stor 2200 Rd:, dateret 24 Octobr: 1863, læst 3 Nobr: s: A: saalydende :
Stempel denne Obligation med Renter fra 11' Dcbr: Termin d: A: 3 r 4 m: transporteres herved til Procurator Blæsberg i Nykøbing p: F: som herfor har givet mig valuta.

Maglebrænde Mølle

Læst d: 9 Januar 1866.

men skreven i Nykjøbing p: F: d: 12' Dcbr: 1863.
B: T: Rheinlænder.

Til Vitterlighed
C: Rosendahl. F: Thise.
- Gd: i Alstrup.