Panteobligation

27 Februar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Paategning paa Panteobligation fra Huusmand Morten Pedersen Troelsen af Maglebrænde til Gaardeier Jensen Pedersen Tvedemann sammesteds paa 250 Rd:, dateret 18 Dcbr: 1864 og læst 20de s. M: saalydende : Mit Samtykke meddeles herved til at Matr: No: 14e af Hartk: 1¾ Ab:, der er solgt til Smed Daniel Olsen maa udgaae af Pantsætningen.

Maglebrænde d: 27' Febr: 1866. Jens Pedersen Tvedemand.

Foranstaaende Paategning læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 6' Marts 1866.

Oxenbøll.