Panteobligation

15 Maj 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


14.

Paategning paa Obligation fra Gd: Hans Peter Larsen Hjulmand af Stangerup, til hans Stedsøn Rasmus Johan Hansen paa 1000 Rd:, dateret 19 Januar 1863, læst 20 Januar s: A: saalydende : Mit Samtykke meddeles til at Parcellen Matr: No: 4c maa udgaae af det mig foranstaaende Obligation stillede Pant.

Stangerup d: 15 Mai 1866. Rasmus Johan Hansen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 15 Mai 1866.

Oxenbøll.