Panteobligation

15 Maj 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


15.

Stempel 1 r 32 s.

Paategning paa Obligation fra Gd: Hans Peter Larsen Hjulmand af Stangerup til hans Steddatter Karen Hansdatter paa 800 Rd:, dateret 19 Januar 1863, læst 20 s: M:, saalydende : Mit Samtykke meddeles til at Parcellen Matr: No: 4c af Hartk: 2 Td: 3 fk: 1¼ Ab:, der er solgt til Rasmus Nielsen Leire, maa udgaae af det mig foranstaaende

Læst d: 15 Mai 1866.
Document stillede Pant.

Stangerup d: 13' Mai 1866. Karen Hansdatter.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 15 Mai 1866.

Oxenbøll.