Panteobligation

15 Maj 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


16.

Paategning paa Obligation fra Gd: Hans Peter Larsen Hjulmand af Stangerup, til hans Steddatter Ane Kathrine Hansdatter paa 800 Rd:, dateret 19 Januar 1863, læst d: 20 s: M:, saalydende : Mit Samtykke meddeles herved til at Parcellen Matr: No: c af Hartk: 2 Td: 3 fk: 1¼ Ab:, der er solgt til Rasmus Nielsen Leire, maa udgaae af det mig foranstaaende Documents stillede Pant.

Stangerup d: 13' Mai 1866. Ane Kathrine Hansdatter.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 15 Mai 1866.

Oxenbøll.