Panteobligation

15 Maj 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Paategning paa Obligation fra Gd: Hans Peter Larsen i Stangerup, til Gd: Hans Christian Rasmussen i Lillebrænde paa 800 Rd:, dateret 18 Dcbr: 1858, læst 23' s: M: saalydende : Efter den mellem os, Creditor Hans Christian Rasmussens Arvinger foretagne Arvedeling er nærværende Obligation udlagt til medundertegnede Rasmus Hansen. Arveligitimationstingsvidne, er tinglæst d: 25 ds:. Saalænge jeg Cathrine Larsdatter lever forbeholder jeg mig Rentens Nydelse af forberørte Capital.

Lillebrænde d: 20de Nobr: 1862. Rasmus Hansen.

Til Vitterlighed.
Hans Simonsen. J: G: K: Jensen. Cathrine Larsdatter

Mit Samtykke meddeles herved til at Parcellen Matr: No: 4c maa udgaae af det mig foranstillede Pant.

Stangerup d: 15 Mai 1866. Rasmus Hansen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 15 Mai 1866.

Oxenbøll.