Panteobligation

10 Juli 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


1.

Udslettet d. 12 Januar 1875 No 10.

Stempel 3 m 4 s

Læst d: 10 Juli 1866.
Panteobligation!

Underskrevne Gd: Niels Rasmussen Lollike i Maglebrænde, tilstaaer herved, at have modtaget til Laans af Gd: Ole Pedersen Virke i Lidstrup, den Summa 320 Rd:, Skriver Tre Hundrede og Tyve Rd: som tilbagebetales 11 Dcbr: Termin d: A:. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved den mig tilhørende Gd: Matr: No: 11 af Maglebrænde By og Sogn af Hartk: 5 Td: 7 Skp: 2 fk: og Glskat 44 Rd: 25 s. saaledes og med de samme Rettigheder hvormed jeg selv eier den, med Prioritet næstefter 3000 Rd: og forskjellige aarlige Refusioner m: v: til Stangerup Hospital. I Tilfælde af Søgsmaal underkaster jeg mig den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Til Bekræftelse ved min vidnefaste Underskrift.

Maglebrænde pt: Nykjøbing d: 4' Juli 1866.
Niels Rasmussen Lollike.

Til Vitterlighed
Müller. Borcher Petersen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 10 Juli 1866. Paa Matr: 11, med Pantet er forbundet N: 37d hviler forud. Pantegjæld til Be-

Læst d: 10 Juli 1866.

løb 3,400 Rd: hvoraf 2,400 Rd: forrentes med 5%, samt skyldig Capital 41 r 78 s til Stangerup Hospital foruden andeel Refusioner.

Oxenbøll.