Panteobligation

11 Januar 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


109.

Udsl. 12/8 73.

Stempel 4 m 8 s.

Panteobligation!

Underskrevne Jens Rasmussen Smed Maglebrænde ..... Fire Hundre=

Læst d: 11 Januar 1870.

de og Halvtredsindstyve Rd: Rm: hvilke 450 Rd: Rm: ..... forventes meddeelt (:Bevilling er meddeelt d 11 Dcbr: 1869:) ..... ifølge Skjøde af 13 April 1869 heri Byen tilhørende Smedie samt alt mit Smedværktøi, Ind- og Udbo som jeg nu eier eller eiendes vorder og ligeledes den mig tilhørende Eiendom Matr: No: 14e af Hartk: 1¾ Ab: ..... Glskat 12 s. Formentlig indbefattet Hæftelsen til Stangerup Gods. Morten Troelsen har Ret til at have Grisesti ved Huset. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og mulige Omkostninger indestaar med herpaa ligende Underskrifter, som Cautionister og Selvskyldnere Een for Alle og Alle for Een Sognefoged David Staal, Gd: Hans Peter Petersen Smed, Parcellist Hans Larsen og Parcellist Niels Nielsen Alle af Maglebrænde.....

Maglebrænde d: 18 Dcbr: 1869. J: Rasmussen.

Som Cautionister og Selvskyldnere
David Staal. Hans Larsen. Hans Peder Pedersen Smed. Niels Nielsen.

Til Vitterlighed
R: Davidsen. F: C: Hviid.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 11 Januar 1870. Debitors Ind- og Udbo er tidligere pantsat.

Oxenbøll.