Panteobligation

11 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


28.

Aflæst Obligation, læst 6. Juni 1882, prot. 13-1120 for 100 Kr. fra Carl Christian Torkildsen til R. P. H. Stæhr, kvitteret saalydende :
Denne Obligation er herved kvitteret Debitor til Udslettelse af Pantebogen.

Maglebrænde den 28. Oktober 1883
R. P. H. Stæhr.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 11. Januar 1887.

P. Th. Madsen
kst.