Panteobligation

10 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 8.

Aflæst Obligation, stor 300 Kr., læst 6¨ December 1881, prot. No 13-621 fra Chr. Rasmussen til G. Gjern, kvitteret saalydende :
Da den ikke ved de over Pantet afholdte Tvangsauktioner er opnaaet Dækning for foranstaaende Obligation, kvitteres Panteretten herved.

Stubbekjøbing d. 10¨ Maj 1887.
Gjern.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 10 Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.