Panteobligation

10 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 9.

Aflæst Obligation, stor 200 Kr., læst 27¨ Novbr 1883, prot. No 14-913 fra Chr. Rasmussen til G. Gjern, kvitteret saalydende :
Da der ikke ved de over Pantet overafholdte Tvangsauktioner er opnaaet Dækning for foranstaaende Obligation, kvitteres Panteretten herved.

Stubbekjøbing d. 10de Maj 1887.
Gjern.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 10¨ Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.