Panteobligation

10 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 67.

Aflæst Obligation, stor 400 Kr, læst den 24de December 1878, prot. No 11-861 fra Chr. Rasmussen til G. Gjern, kvitteret saalydende :
Ved den 13¨ s. M. afholdte Auktion over Pantet blev af foranstaaende Obligations Paalydende dækket Kr 12,50 hvorfor kvitteres. Panteretten for mit Resttilgodehavende ifølge Obligationen kvitteres herved. Det tilføjes, at højeste Auktionbud vat 1050 Kr, hvoraf medgaar Kr 1037,50 til Dækning af 1ste Prioritet med Renter for 10 Maaneder.

Stubbekjøbing d. 10de Maj 1887.
Gjern.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 10¨ Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.