Panteobligation

17 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 6.

Stempel Kr 1,65.

Udsl. 23/12 90 Nr 72

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husmand Nils Peter Petersen af Alkestrup erkjender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 1000 Kr, siger Et Tusinde Kroner, hvilken Kapital ..... vide. Pag 304 ..... giver jeg herved bemeldte Sparekasse 1ste Prioritets Panteret i den mig ifølge Skjøde, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. No 3d i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, af Hartkorn 2 Skp 1 Fdk, Glskat Kr 3,72 med Konge- og Kirketiende hvorhos bemærkes, at der paa Ejendommen forlods hæfter aarlig Afgift af 3 Tdr Byg pr. Tde Hartkorn til det Classenske Fideikommis, at betale efter Kapitalstaxt. Paa Sognets Kongetiende hviler 1300 Kr samt 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre til Nykjøbing Latinskole, og paa Kirketienden kgl. Kapital, der dog skal være betalt og Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. - 1ste Prioritet gives saa og i ..... i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing d. 14¨ Maj 1887.
Niels Peder Pedersen.

Til Vitterlighed for Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
M. Lindholm. Marie Rasmussen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 17de Maj 1887.

Oxenbøll.
(L. S.)