Panteobligation

17 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 2.

Aflæst Obligation, stor 600 Rd, læst 24/12 1872, prot. No 8-715 fra H. Larsen Væver til Stb. Sparekasse, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation er betalt og kvitteres til Aflæsning af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den 3¨ Maj 1887.
C. Schultze. / Lindholm.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 17¨ Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.