Panteobligation

7 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 1.

Aflæst Obligation stor 5000 Kr, læst 17/12 1878, prot. No 11-836 fra Jens Nielsen Thrane til H Niels Hansem Thrane, kvitteret saalydende :
Denne Obligations Paalydende 5000 Kr, Fem Tusinde Kroner, er mig betalt tilligemed Renter til Dato, hvorfor Obligationen herved kvitteres til Udslettelse af Pantebogen.

Stangerup den 2¨ Juli 1887.
N. H. Thrane
m. f. P.

Det attesteres, at Niels Hansem Thrane i vor Nærværelse har vedkjendt sig foranstaaende med ført Pen givne Underskrift, efterat Kvitteringen var oplæst for ham og af ham godkjendt.

Stangerup den 5¨ Juni 1887.
Jacob Møller. Niels Rasmussen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 7 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.
Det nedenfor beregnede Gebyr bortfalder i Henhold til Konvertieringsloven af 1ste April 1887 med Undtagelse af Gebyret efter § 77 = 31 Øre.

Oxenbøll.