Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Læst Paategning paa Obligation, stor 2500 Kr, læst 12/1 86, prot. No 15-1180 fra R. D. Staal til Landbostandens Sparekasse, saalydende :
Sparekassen samtykker herved i, at der forud for dens Panteret : M. No 17 i Maglebrænde i Stedet for 17500 Kr maa prioriteres 18000 Kr Kreditkassemidler med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser, deriblandt højrer Rente end 4% p. a.

Spareka- og Laanekassen for Falsters Landbostand, Nykjøbing d 18 Juni 1887.
C. Gustavsen. Chr. Olsen.

Foranstaaende Paategning læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21¨ Juni 1887.

Oxenbøll.
(L. S.)