Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


15.

Aflæst Obligation, stor 573 Rd 76 sk, læst 9/2 64, prot. No 5-250 fra H. Larsen til Stiftsøvrigheden, kvitteret saalydende :
Det tillades herved, at denne Obligation af Regnskabsføreren for Stiftsmidlerne, Bistpeamannensis J. D. Krogh i Nykjøbing p. F. kvitterer herved til Aflæsning i Retten og Udslettes

Tingdagen d 21 Juni 1887.

se af Pantebogen, naar den indfries ved en ny Obligation, lydende paa Et Tusinde Kroner, med samme Sikkerhed som hidtil af Pantets nuværende Ejer Rasmus Peter Hansen i Maglebrænde.

Stiftsøvrigheden for Lolland og Falster d 4¨ Juni 1887.
Bardenfleth.

Under Vacance Bispeembedet
F. Helveg

I Henhold til ovenstaaende Paategning kvitteres herved denne Obligation herved til Aflæsning i Retten og Udslettelse af Pantebogen.

Nykjøbing F. d 14 Juni 1887.
J. D. Krogh.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887 og i iPantebogen udslettet

Oxenbøll.