Panteobligation

28 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


16.

Aflæst Obligation læst 28 Juni 10 December 1878 pr. f. 758-11 fra R. D. Staal til E. E. Schaffalitzky de Muckadell for 20000 Kr. kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

Arreskov den 20 Juni 1887.
E. E. Schaffalitzky de Muckadell

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 28 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.