Panteobligation

28 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


17.

Aflæst Obligation læst 10 Januar 1882 pr. f. 786-13 fra Johan Pedersen til A. J. Hansen for 6000 Kr. (i Følge Transport læst 2 Marts 1886 pr. f. 1350-15 er Obligationen over Transporteret til Prokurator Jansen) kvitteret saalydende :
Denne Obligation kvitteres som indfriet til Udslettelse i Pantebogen.

Frederiksberg den 22 Juni 1887.
Jansen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 28 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.