Panteobligation

28 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


7.

Aflæst Obligation læst 30 Marts 1875, pr. f. 839-9 fra Lars Jørgensen til H. P. Andersen for 1200 Kr. kvitteret saalydende :

Foranstaaende Obligation kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

p. t. Stubbekjøbing 18de Juni 1887.
Hans Peder Andersen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 28 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.