Panteobligation

19 Juli 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Læst Paategning paa Obligation læst 11 Januar 1881 pr. f. 1301-12 fra P. Olsen til Aastrup Sparekasse for 500 Kr. saa-

Tingdagen den 19 Juli 1887.

lydende :
Sparekassen samtykker herved i, at Matr. No 30b i Maglebrænde af Hartkorn 0¾ Alb. uden Gammelskat maa udgaa af Pantet ifølge foranstaaende Obligation.

Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den 13de Juni 1887.
C. H. G. Jørgensen.

Foranstaaende Paategning læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 19de Juli 1887.

Oxenbøll.
(L. S.)