Panteobligation

2 August 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Aflæst Obligation læst 15 Juni 1854 pr. f. 68-1 fra L. P. Hare til det Classenske Fideicommis for 2100 Rdl. kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kan som, contant indfriet udslettes af Skjød- og Pantebogen.

Kjøbenhavn i Direktionen for det Classenske Fideikommis d. 11 Juni 1887.
Haxthausen. Tillisch. Rosenørn Lehn. / Fønss.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 2 August 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.