Panteobligation

15 November 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


6.

Aflæst Obligation, stor 270 Kr., læst 13de October 1885, prt. 15-954, fra Hans Chr. Frederiksen til Spare og Laanekassen for Falsters Landbostand, kvitteret saalydende :
29/12 85 betalt Afdrag ................................... 4 Kr. 35 Øre
21/6 86 - - - ligeledes ............................. 13 - 50 -
17/12 ¨ - - - ligl ...................................... 13 - 50 -
25/6 87 - - - ligl ...................................... 13 - 50 -
Betalt Restbeløbet ved Udste-
delsen af ny Obligation - ......................... 225 - 15 -
- _____________
- ialt ...... 270 Kr 00 Øre
hvorfor Obligationen er kan Udslettes i Pantebogen Spar og Laanekassen for Falsters Landbostand d 29 October 1887.
C. Gustavsen.

L. M. mortensen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 15 November 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.