Panteobligation

6 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


2.

Aflæst Obligation, stor 2200 Kr, læst 19 Decbr. 1882, prot. 13-1507 fra Rasmus Johansen til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn, kvitteret saaledes :
Pantet efter nærværende Obligation frafalder og kan aflæses af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn d 29 Novbr. 1887.
C. B. Benzon. M. Lindholm.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 6 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.