Panteobligation

13 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


70.

Aflæst Obligation, stor 1000 Kr, læst 22 Decbr 1885, prt. 15-1095, fra Ole Olsen Hjulmand til Zier Lund Hansen, d. 17 Juni 1886 tiltransporteret Godsforvalter Raae paa Vennerslund, kvitteret saalydende :
Denne Obligation kvitteres som indfriet med Kapital og Rente uden foregaaende Opsigelse og extraderes Debitor til Udslettelse af Pantebogen.

Vennerslund d 20 Juni 1887.
Raae.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 13 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.