Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


51.

Aflæst Obligation, stor 3000 Kr. læst 9 Juli 1872, prt. 8-496, fra Ole Olsen (Hjulmand) til Sparekassen i Nykjøbing, kvitteret saalydende :
Hovedstol ................................. 3000 Kr
med Rente til 11 December 1887 .. 67 - 50 Øre
er betalt. Obligationen kvitteres til Udslettelse.
Sparekassen i Nykjøbing p. F. d. 19 December 1887.
Nobel. L. P. Blæsberg.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 Decbr 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.