Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


85.

Aflæst Obligation, stor 1600 Kr, læst 20 Juni 1876, prt. 10-318, fra Jørgen Christiansen af Maglebrænde til Johan Jørgensen, Kvittering for Restbeløbet 1200 Kr. saalydende :
Restbeløbet af denne Obligations Paalydende 1200 Kroner er mig i Dag Udbetalt hvorfor herved kvitteres til Udslettelse af Pantebogen.

Gunslev d. 15 Decbr. 1887.
Johan Jørgensen

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst