Panteobligation

30 April 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Aflæst Obligation fra Anders Rasmussen til Peder Rasmussen, stor 2000 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 13a i Maglebrænde, læst 4/6 1857, prot 2-236, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen af undertegnede eneste, myndige og selvskiftende Arvinger efter Kreditor

p. t. Stubbekjøbing 30 Marts 1895
Ane Kirstine Andersen H. C. Andersen P Johansen Rasmus Hansen
Jørgen Larsen O Rasmussen. N. C Rasmussen Niels Hansen
Lars Rasmussen

Paa Lene Rasmussens Vegne Paa egne Vegne og
ifølge Fuldmagt ifølge Fuldmagt fra Else Andersen
R R Davidsen R. P. Andersen

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 30 April 1895 og i Pantebogen udslettet.

Skifteretsattest forevist. Fuldmagtens prot. se Nr 21 Fol 1.

P M Anker