Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


38.

Læst Paategning paa Obligation fra Lars Olsen til Ole Olsen, stor 400 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 15B og 16D i Maglebrænde, læst 22/5 1894, prot 20-691, saalydende :
Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af ommeldte Beløb meddeler jeg undertegnede Lars Olsen af Maglebrænde herved Kreditor 1ste Prioritets Panteret i efternævnte mig tilhørende Løsøreeffekter, nemlig : 1 Væv med Tilbehør, 1 Spolemaskine, 1 Decimalvægt med Lodder, 1 brunmalet Bord af Fyrretræ med Fløje, 1 firkantet brunmalet Bord, 2 grønmalede Kister, 1 enkelt brunmalet Klædeskab, 1 Dragkiste, 1 amerikansk Stueur, 1 Vækkeur og i disse Genstandes Brandforsikringssummer. Genstanden bero paa min Ejendom i Maglebrænde.

Skrevet i Stubbekjøbing den 24 Juni 1895
L. Olsen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Ludvig Hansen Carl Schwartz

Foranstaaende Paategning af 24 Juni 1895 er læst inden Stb Herreds Ret den 25 Juni 18995

P M Anker
(LS)