Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


39.

Aflæst Obligation fra Christian Jensen Skaaning til Anders Rasmussen Hemmingsen, stor 2000 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 12b i Maglebrænde, læst 1/11 1892, prot 19-882, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse i Pantebogen.

Skrevet i Stubbekjøbing den 21 Juni 1895
A. R. Hemmingsen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 25 Juni 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M Anker